Bemutatkozás
Bemutatkozás

Intézményünk, 1997-ben, az akkori város rendezési terv alapján, a Bocskai utcáról a Tardy utcai épületbe költözött. Így lehetőség nyílt a kezdetben két csoportos óvoda három csoportra való bővítéséhez. A múlt értékeit hordozó épület, s az óvoda fennállásának 20. évfordulója ünnepi alkalomra buzdította testületünket. Ezért vette fel intézményünk a „Szivárvány Óvoda” nevet. A „Szivárvány” elnevezés Istennek az emberrel való szövetségét jelenti számunkra. Küldetésnek, szolgálatnak tekintjük a Biblia üzenetét, s azt közvetíteni a gyermekeknek.

„Elmenvén, azért tegyetek tanítványokká minden népeket….”

(Máté 28,19)

Óvodánkat fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkerület 1999-ben vette át Berettyóújfalu város önkormányzatától. Jelenleg is három vegyes életkorú csoportban folyik a ránk bízott, mára már 85 kisgyermek nevelése.

Intézményünk a város egyik legszebb területén található. A természeti környezet gazdag lehetőséget kínál a körülöttünk lévő élővilág megismerésére, megszerettetésére. Büszkeségünk az óvoda udvara, amelynek botanikája között ritkaságnak számító fák, cserjék találhatók. Ennek megőrzése, ápolása és fejlesztése a gyermekek bevonásával történik, ami emeli intézményünk esszenciális értékét. Óvodánk jól felszerelt tárgyi adottságait bővíti az egyedi és különleges uniós játékok megléte, melyek nemcsak esztétikai hatást nyújtanak, hanem tartalmas játék és mozgáslehetőséget biztosítanak a gyerekek számára. Külön hangsúlyt fektetünk a prevenciós és fejlesztő, tehetséggondozó munkára

Óvodapedagógusaink, alkalmazotti közösségünk nevelési célját a következőképpen határozta meg: Istent megismerő, szerető és benne bízó gyermekek nevelése. Munkánk során elősegíteni a gyermeki személyiség kibontakozását, a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Valamint a családi és az óvodai nevelés eredményeként az óvodáskor végére testileg, lelkileg és szociálisan érjék el az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

A családokkal együttműködve, szeretetteljes légkörben, jó példát mutatva, biztosítani a hit iránti nyitottság lehetőségét a gyermekeknek.

E nevelési célokat szem előtt tartva kívánjuk, hogy a nálunk felnövekvő gyermekek a felnőtt korban is találják meg helyüket az élet egyes területein, legyenek sikeresek, boldogok, és bölcsek, őrizzék hagyományainkat a mindennapokban és református gyülekezetünkben.

„Élvezd vidáman Isten adományait és tedd, ami rád bízatott!”

(Prédikátorok 9,8)